FAQ Double A QR Rewards

1. สินค้ารายการไหน ที่เข้าร่วมกิจกรรมบ้าง ?
ตอบ : กระดาษ Double A 70 gsm, Double A 80 gsm, Double A 90 gsm, Double A Green เฉพาะกล่อง ที่ระบุรายละเอียดกิจกรรมและมี QR Code ข้างกล่องเท่านั้น
2. ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้ม
ตอบ : การสะสมแต้ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยสามารถสะสมแต้มและแลกของรางวัลได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 23.59 น.
3. แต้มสะสม ได้มาอย่างไร?
ตอบ : ได้รับเมื่อลูกค้ามีการสแกน QR Code ข้างกล่องที่เข้าร่วมกิจกรรม และสแกนเป็นลำดับที่ 1 – 5 ลำดับแรกเท่านั้น ทุก ๆ 1 กล่อง คิดเป็น 1 แต้มสะสม โดยลูกค้าสามารถนำแต้มสะสม ไปใช้สำหรับแลกของรางวัลต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชันได้ ในเมนู “แลกแต้ม”
4. แต้มสะสมมีวันหมดอายุไหม ?
ตอบ : แต้มสะสมที่ได้รับจะมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 23.59 น. หากยังมีแต้มสะสมอยู่ในบัญชีของผู้เข้าร่วมหลังวันที่ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือยกเลิกแต้มสะสมออกจากระบบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า หรือทราบถึงจำนวนแต้มสะสมที่จะหมดอายุลง
5. เงื่อนไขการใช้รายการของรางวัลที่เป็น E-Voucher และระยะเวลาการจัดส่งของรางวัลกลุ่มสินค้า Double A เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสินค้าอื่น ๆ  เป็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ :
    - E-Voucher มีเงื่อนไขการใช้งานแตกต่างกัน โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ในหน้า “ของรางวัล” ก่อนที่จะกดแลก โดยหลังจากกดแลกของรางวัล ทางบริษัทถือว่าลูกค้าได้ทำการยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างตามที่กำหนด โดยไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้

    - ของรางวัลกลุ่มสินค้า Double A, เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออื่น ๆ แบ่งเป็น พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด จัดส่ง 20 วันทำการ, พื้นที่ห่างไกล และพื้นที่พิเศษ จัดส่ง 30 วันทำการ ประกอบด้วย พื้นที่เกาะทั้งหมดยกเว้นภูเก็ต, พื้นที่ห่างไกลตัวเมืองมากกว่า 150 กม., อ.ทองผาภูมิ, อ.สังขละบุรี, อ.ปาย, อ.ขุนยวม, จ.นราธิวาส, จ.ยะลา, จ.ปัตตานี
6. ทำไมถึงขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่า “บัญชีของท่านถูกระงับการใช้งาน” หรือ “พื้นที่นี้ไม่สามารถสแกนได้"
ตอบ : นื่องจากบริษัทฯ พบการสแกนที่ผิดปกติ และอาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการเล่นกิจกรรมของบริษัทฯ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบ เงื่อนไข กติกา ได้บนเว็บไซต์ www.DoubleArewards.com
7. หากเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ จะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ ?
ตอบ : บัญชีของกิจกรรมสะสมแต้มนี้ จะยึดบัญชีจากเบอร์โทรศัพท์เป็นหลัก กรณีเปลี่ยนมือถือใหม่ จะไม่มีผลกับบัญชีของกิจกรรมสะสมแต้ม แต่หากมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ที่เมนู “โปรไฟล์”
8. กรณี QR Code ชำรุด ไม่สามารถสแกนได้ หรือไม่มี QR Code บนผลิตภัณฑ์ Double A ที่ร่วมรายการ ต้องทำอย่างไร ?
ตอบ : ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาได้ผ่าน อีเมลpoint-rewards@DoubleA1991.com หรือ Line @DoubleA Thailand  โดยส่งภาพถ่ายกล่องที่ QR Code มีปัญหา พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับกิจกรรม เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานจะต้องเก็บกล่องกระดาษที่มีปัญหาไว้ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้นเพื่อเป็นหลักฐานชัดเจนให้ตรวจสอบได้ (ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่คืนแต้มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรณีตัดมาเฉพาะบางชิ้นส่วน หรือสภาพไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกกรณี โดยถือให้การตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด)
9. ถ้าต้องการแลกสิทธิ์ลุ้นรางวัล ต้องทำอย่างไร แลกสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไร วันจับรางวัล และของรางวัลมีอะไรบ้าง ?
ตอบ :   ลูกค้าสามารถนำแต้มสะสม มาแลกสิทธิ์ลุ้นรางวัลต่าง ๆ ที่เมนู “แลกแต้ม หมวดสิทธิ์ลุ้นโชค” แลกสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 67 โดย 1 แต้มสะสม = 1 สิทธิ์ลุ้นโชค ตลอดระยะเวลากิจกรรมจะมีการจับรางวัลทุกเดือน โดยไม่มีการสะสมสลากข้ามช่วงเวลา
รอบลุ้นโชครอบต้นปี ลุ้นทองคำ 25 สตางค์ จำนวน 50 รางวัลต่อรอบ รวม 200 รางวัล แลกสิทธิ์ลุ้นโชค 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 67 รายละเอียดดังนี้
รอบที่ รอบแลกสิทธิ์ จับรางวัล
1 10 - 31 ม.ค. 67 12 ก.พ. 67
2 1 - 29 ก.พ. 67 11 มี.ค. 67
3 1 - 31 มี.ค. 67 10 เม.ย. 67
4 1 - 30 เม.ย. 67 3 พ.ค. 67
10. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้อย่างไร?
ตอบ : โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่เมนู “โปรไฟล์” หรือผ่านทาง www.facebook.com/DoubleAPaper และ www.DoubleArewards.com หรือ Line @DoubleA Thailand 
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Double A Call Center เบอร์ 1759 หรือ ส่งคำถามมาได้ที่อีเมล point-rewards@DoubleA1991.com หรือ Line @DoubleA Thailand